วันอังคาร, มิถุนายน 06, 2560

เบอร์โทรรถตู้ สงขลานาทวีด่านประกอบ

เบอร์โทรคิวรถตู้ปรับอากาศ เส้นทางสงขลา- นาทวีด่านประกอบ ราคา 100 บาท  ขึ้นได้ที่สถานีขนส่ง สงขลา นาทวีและก็ด่านประกอบครับ ซึ่งด่านประกอบจะเป็นด่านชายแดนแห่งใหม่ที่มีการทำทาง ใหม่เข้าไปทั้งด้านไทยและฝั่งมาเลย์จะอยู่เลยทางนาทวีไป ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เบอร์โทรติดต่อท่ารถและนายท่า ดูได้ตาม รายละเอียดในตั๋ว ข้างบนนี้เลยครับ