วันอังคาร, มิถุนายน 06, 2560

คิวรถตู้สงขลา จะนะ สะพานไม้แก่น

ข้อมูลคิวรถตู้จากสงขลาไปจะนะ อยู่สะพานไม้แก่นและเบอร์โทรติดต่อในท่า ค่ารถจากสงขลาไปจะนะราคา 40 บาท 

เบอร์โทรต่างๆดูได้จากเอกสารตัวด้านบนทั้งเบอร์โทรนายท่าสงขลา  เบอร์คิวจะนะและเบอร์โทรสะพานไม้แก่น 

ดูได้ตามหน้าตัวรถตู้ด้านบนเบยครับ