วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2556

ศัพท์อังกฤษในหนังสือเดินทาง Passport English 101


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้

ข้อมูลหนังสือเดินทางไทย

ตอนนี้ขอให้ย้อนมาที่หนังสือเดินทางของเรากันบ้าง ลองเปิดพาสปอร์ตของตัวเองดูสิครับ เราจะต้องใช้ข้อมูลจากในนี้ไปกรอกแบบฟอร์มต่างๆ หลายรายการ ลองศึกษาเอาไว้จะได้กรอกข้อมูลคล่องขึ้น ภาษาอังกฤษทุกตัวในหนังสือเดินทางไทยจะมีคำอธิบายภาษาไทยกำกับไว้หมดครับ

หน้าแรกของหนังสือเดินทางไทย มีข้อมูลสำคัญดังต่อไปนี้

Surname / นามสกุล
Title Name / คำนำหน้าชื่อ ชื่อ

Name in Thai / ชื่อภาษาไทย
Nationality / สัญชาติ

Date of Birth / วันเกิด
Personal No. / เลขประจำตัวประชาชน

Sex / เพศ
Height / ส่วนสูง
Place of birth / สถานที่เกิด
Date of issue / วันที่ออก
Date of expiry / วันที่หมดอายุ
Authority / ออกให้โดย
Signature of bearer / ลายมือชื่อผู้ถือหนังสือเดินทาง


มีเคล็ดลับทิ้งท้ายบทไว้นิดนึงว่า ปกหนังสือเดินทางแต่ละชาติจะมีสีแตกต่างกัน ถ้าเราต้องกรอกอะไร หรือไม่แน่ใจ อยากถามข้อมูล ถ้าเห็นใครควักพาสปอร์ตสีน้ำตาลตุ่นๆ แบบเดียวกับเราขึ้นมา ให้ลองไปถามดูว่า คนไทยหรือป่ะ ถ้าใช่ จะได้ถามอะไร หรือให้เขาแนะนำข้อมูลท่องเที่ยวได้
จอง-ค้นหาที่พัก Agoda 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ

วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2556

กรอกแบบฟอร์มศุลากากร


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้

เอกสารศุลกากร
เอกสารศุลกากรนี้เราจะได้มาเวลาเราไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่แล้วแอร์โฮสเตสจะเอามาให้เราพร้อมกับเอกสารขาเข้าออก ตอนที่เราอยู่บนเครื่องบิน เพื่อให้เรากรอกตอนเข้าประเทศนั้น โดยมากก็จะเป็นพวกคำเตือนต่างๆ เช่น

คำเตือนเรื่องห้ามนำนำพืชพันธ์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เข้าประเทศ จะมีโทษปรับอย่างโน้นอย่างนี้บ้าง
คำเตือนเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะในประเทศที่มีโทษประหาร เช่น Warnning : drug trafficking is punishable by death in the R.O.C. (คำเตือน: การขนยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิตในไต้หวัน) เป็นต้น

โดยมากแบบฟอร์มนี้ก็เป็นการทำตามธรรมเนียมมากกว่า ไม่มีใครตรวจดูกันจริงจัง เพราะคนส่วนใหญ่ก็จะกรอกว่า nothing to declare หรือไม่มีอะไรจะต้องแสดงกันทั้งนั้น และเจ้าหน้าที่ศุลกากรของแต่ละสนามบินก็ไม่มีทางตรวจทุกคน ทำได้แค่สุ่มตรวจ อย่างเราไม่มีอะไรผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไร ถ้าเขาเรียกค้นกระเป๋าอย่างมากก็เสียเวลาเปิดให้ดูเท่านั้น

แบบฟอร์มอื่นๆ

ในบางประเทศอาจมีแบบฟอร์มอื่นๆ เพิ่มเข้ามาอีก เช่นเรื่องสาธารณสุข ให้เราระบุว่าเราไม่เป็นโรคติดต่อต่างๆ นานา อะไรทำนองนี้ ซึ่งถามตามตรงก็ไม่รู้ว่าจะมีให้กรอกทำไม เพราะถ้าใครเป็นโรคร้ายแรงอย่างที่ว่า ก็คงจะไม่กรอกลงไปว่าเป็นแบบนั้นแน่

คำศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับแบบฟอร์ม

Border (บอร์เดอร์) พรมแดน
Color of eyes (คัลเลอร์ ออฟ อายส์) สีตา
Color of hair (คัลเลอร์ ออฟ แฮร์) สีผม
Driver’s license (ไดร์ฟเวอร์ ไลเซ่นส์) ใบขับขี่
Height (ไฮท์) ส่วนสูง
Identity card (ไอเดนทิ่ที้ คาร์ด) บัตรประชาชน บางทีเรียก ID card
Maiden name (เมดเด้น เนม) นามสกุลก่อนสมรส (สำหรับผู้หญิง)
Marital status (ม้าริทั่ล สเต๊ทัส) สถานภาพสมรส
-single (ซิ้งเกิ่ล)โสด
-married (แม ริ่ด) แต่งงานแล้ว
-widowed (วิดโด่วด์) เป็นหม้าย คือคู่สมรสเสียชีวิต
-divorced (ดิวอซด์) หย่าร้าง
Renew (รีนิว) ต่ออายุ
Signature (ซิกส์เนเช่อร์) ลายเซ็น
Vaccination certificate (แว็คสิเน้ฉั่น เซอร์ทิฟฟิเข่ท) ใบยืนยันการฉีดวัคซีน

Valid (แว้ลิ่ด) มีผลใช้จนถึง ใช้งานได้จนถึง

จอง-ค้นหาที่พัก Agoda 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ

เรียนอังกฤษกับ Boarding pass


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้
ดูคลิปการเดินทาง  www.youtube.com/user/feelthai
มองหา ข้อมูลที่พัก โรงแรม รีสอร์ท

ข้อมูลตรงนี้ควรดูเอาไว้ครับ เพราะมีแค่ศัพท์อังกฤาไม่กี่คำ แต่โคตรจะเป็นประโยชน์และได้ใช้แน่ๆ เวลาเดินทาง ไม่งั้นเดี๋ยวจะไปประตูทางออกขึ้นเครื่องบินไม่ถูก หรือไม่ตรงเวลาครับ

บอร์ดดิ้ง พาส
เอกสารถัดไปที่เราจะต้องเจอประจำเวลาเดินทางด้วยเครื่องบินก็คือ Boarding pass หรือบัตรขึ้นเครื่อง จะมีสองใบ คือใบใหญ่กับใบเล็ก ระบุที่นั่ง เที่ยวบิน ประตูขึ้นเครื่องฯลฯ เราจะได้บอร์ดดิ้ง พาส หรือบัตรขึ้นเครื่องนี้มาจากเคาน์เตอร์เช็คอินครับ รูปแบบของบอร์ดดิ้ง พาส อาจมีแตกต่างกันตามแต่ละสายการบิน แต่หลัก ๆ ยังไงก็เหมือนกันอยู่ดี

ใบใหญ่ (เจ้าหน้าที่จะเก็บไปก่อนขึ้นเครื่อง)
Boarding pass บัตรขึ้นเครื่อง

Class ชั้นที่โดยสาร

Flight/date เที่ยวบิน และวันที่

Gate ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

Seat ที่นั่ง

Boarding time เวลาขึ้นเครื่อง

From……….. to…… จาก.......... ไปยัง..............

Name ชื่อ


ใบเล็ก (เราเอาติดตัวไปขึ้นเครื่อง)

Name ชื่อ

Seat&class ที่นั่งและชั้น

To……… ไปยัง.......

Remark หมายเหตุจอง-ค้นหาที่พัก Agoda 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ

วิธีใช้ห้องน้ำบนเครื่องบิน


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้
เข้าห้องน้ำ
นั่งเครื่องบินนานๆ เราก็ต้องปลดทุกข์กันธรรมดา ขอยืนยันว่าเรื่องเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินไม่น่ากลัวอย่างที่เขาเล่าลือกัน และดีกว่า สะอาดกว่าบนรถทัวร์บ้านเราเยอะ โดยมากห้องน้ำจะอยู่ตรงกลางกับท้ายเครื่อง ตรงหน้าประตูจะมีสองคำที่เราต้องเรียนรู้คือ

Occupied (อ๊อกคิวพ่ายด์) ไม่ว่าง สีแดง
Vacant (เว้แค่นท์) ว่าง สีเขียว
Flush (ฟลั่ช) ที่กดน้ำชักโครก
Return to seat (รีเทิร์น ทู ซีท) สัญญาณคำเตือนให้กลับไปที่นั่ง ใช้ตอนสภาพอากาศไม่ดี เครื่องโคลง หรือใกล้ลงจอด


เท่านั้นเองครับ ไม่น่ากลัวอะไรเลย อย่าไปเชื่อที่เขาลือกัน 

ไม่เชื่อมาดูคลิปรีวิวห้องน้ำบนเครื่องบินแอร์บัส ที่ผมถ่ายมาจากไฟลท์แอร์เอเชียครับ ในคลิบด้านล่างนี้จะอธิบายว่าในห้องน้ำลอยฟ้าแห่งนี้มีอะไร ใช้ยังไงบ้าง สำหรับมือใหม่หัดเดินทาง

จอง-ค้นหาที่พัก Agoda 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ

วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2556

ภาษาอังกฤษเรื่องอาหารบนเครื่องบิน Coffee or tea


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้

แจกอาหาร
พอเครื่องตั้งระดับได้ที่แล้ว โดยมากก็ได้เวลาทานอาหารหม่ำๆ กัน แต่ถ้าไม่ตรงกับเวลาของมื้ออาหาร อย่างน้อยก็น่าจะมีการเสิร์ฟน้ำกันบ้าง ส่วนพวกสายการบินโลว์คอสต์ก็ต้องเข็นรถออกมาขายอาหารครับ แต่ราคาข้าวอาจไม่โลว์คอสต์ซักเท่าไหร่

เรื่องอาหารนี่ เป็นไปตามลำดับชนชั้นราคาตั๋วครับ ถ้าเป็นชั้นแพงๆ อย่าง ผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ ก็จะได้ทานก่อนตามอภิสิทธิ์ของราคา เขาจะเอาเมนูมาให้ดู มีตัวเลือกมากกว่า แถมจะมีอาหารเสิร์ฟมาในจานกระเบื้องจริงๆ ด้วย

ต่อไปก็มาก็ถึงคิวเสริฟอาหารในชั้นประหยัด ตรงนี้ภาษาอังกฤษที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมาก หรือแทบไม่มีเลย เพราะงานของแอร์โฮสเตส เป็นงานหนัก ต้องแข่งเวลา ไม่มีใครอยากจะคุยมากมายอะไร ดังนั้นภาษาอังกฤษบนเครื่องมักจะเป็นภาษาง่ายๆ สั้นๆ พอเข้าใจ เช่น

Beef or chicken? 
(บี่ฟ ออร์ ชิ๊คเข่น) รับเนื้อหรือไก่คะ จะเอาอะไรก็บอกเขาไป โดยมากก็มีเมนูอาหารให้เลือกแค่สองอย่างเท่านั้นล่ะ จะมีแบบไหนบ้างก็แล้วแต่สายการบินจะจัดมา

Coffee or tea 
(ค่อฟฟี่ ออร์ ที้
รับกาแฟหรือชาดีคะ เสียงนางฟ้าใสๆ จะเจื้อยแจ้วถามเราเอง ยื่นแก้วออกไปเขาจะรินให้เราเอง

บรรยากาศทานอาหารชั้นประหยัด จริงๆ แล้วก็โอเคอยู่  ข้อเสียคือพื้นที่จะค่อนข้างจำกัด ไปหน่อย

ประเภทอาหารที่มักจะเจอบนเครื่องบิน
Pork (พ่อร์ค) เนื้อหมู
Beef (บี่ฟ) เนื้อวัว
Chicken (ชิ๊คเข่น) ไก่
Duck (ดั๊ค) เป็ด
Fish (ฟิ้ช) ปลา
Shrimp (ชริมป์) กุ้ง
Egg (เอ้ก) ไข่
Lamb (แล้มบ์) เนื้อลูกแกะ
Mutton (มัทเทิ่น) เนื้อแกะ
Veal (วีล) เนื้อลูกวัว

นอกจากนี้ยังมีอาหารพิเศษ ซึ่งต้องแจ้งความต้องการของเรากับสายการบิน ตั้งแต่ตอนจองหรือซื้อตั๋วล่วงหน้า จากนั้นต้องคอนเฟิร์มอีกครั้งตอนเช็คอิน
Vegetarian meal (เว็จเจทเท้เหรี่ยน มีล) อาหารมังสวิรัติ
Children’s meal (ชิลเดร็นส มีล) อาหารเด็กเล็กอายุราว 3-10 ขวบ กินง่าย เครื่องเทศไม่จัด
Halal meal (ฮาลาล มีล) อาหารมุสลิม
Low fat meal (โลว์ แฟ็ต มีล) อาหารไขมันต่ำ

เครื่องดื่มหลัก
orange juice (ออเรนจ์ จูส) น้ำส้ม
lemonade (เลมอนเนด) น้ำมะนาว
soda water (โซดา ว้อเท่อร์) โซดา
soft drink (ซอฟท์ดริงค์) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์
water (วอเท่อร์) น้ำเปล่า
mineral water (มิ้นเนอรั่ล วอเท่อร์) น้ำแร่

เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลล์
Red wine (เรด ไวน์) ไวน์แดง
White wine (ไวท์ ไวน์) ไวน์ขาว
Gin (จิน) เหล้ายิน มักจะสั่งผสมกับโทนิค เรียก xxยินโทนิคxy ครับ
Vodka (วั่ดก่า) เหล้าวอดก้า
Whiskey (วิสกี่) เหล้าวิสกี้
Brandy (แบรนดี่) เหล้าบรั่นดี บางสายการบินจะเสริฟเหล้าชนิดนี้หลังอาหารด้วย เป็นธรรมเนียมของฝรั่งที่ถือว่าเหล้าแบบนี้ช่วยย่อยอาหาร
Beer (เบียร์) เบียร์

ถ้าเป็นเบียร์ เขาอาจจะถามเราต่อว่าเอาแบบไหนดี

Which brand? 
(วิช แบรนด์
เอายี่ห้ออะไรดี หรืออาจถามเราเป็นชื่อยี่ห้อเลยว่า Heineken or San Miguel ? (ไฮเนเก้น หรือ ซานมิเกล) เราก็บอกยี่ห้อที่เราต้องการไปครับง่ายนิดเดียว


หรือ เราอาจจะขอเพิ่มเช่น
Can I have more wine? 
(แคน ไอ แฮฟ มอร์ ไวน์) ขอไวน์เพิ่มได้มั้ยก๊าบ 

หรือ
I would like another glass of wine.
 (ไอ วู๊ด ไลค์ อะนาเทอร์ กลาส ออฟ ไวน์
ขอไวน์ผมอีกแก้วนะ

จอง-ค้นหาที่พัก Agoda 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ

ไปตปท สนามบินไม่น่ากลัว


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้
สนามบินไม่น่ากลัว
ใครไม่เคยไปเมืองนอกมักจะกลัวสนามบิน ยิ่งพอมานั่งคิดว่าตัวเองภาษาอังกฤษไม่ดีจะยิ่งวิตกไปกันใหญ่ เพราะจะต้องเจอเข้ากับขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่มากก็น้อย

แต่อย่ากลัวสนามบินเลยครับ โดยปกติท่าอากาศยานระหว่างประเทศทุกแห่งจะออกแบบมาให้เข้าใจง่าย เดินทางสะดวก ป้ายทุกอย่างจะมีรูปโลโก้ประกอบที่พอดูออก เช่น บันไดเลื่อนก็มีรูปบันไดเลื่อนประกอบ ถึงเราไม่รู้ภาษาฝรั่งก็พอจะเดินไปไหนมาไหนได้ไม่ยาก นอกจากนี้ยังเป็นที่ๆ มีคนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด แม้แต่คนรู้ภาษาไทย หรือคนไทยให้เราพอถามได้บ้าง

อันที่จริง คนไทยได้เปรียบตรงที่เราคุ้นกับท่าอากาศยานขนาดใหญ่มานาน เพราะสนามบินบ้านเรานับตั้งแต่ดอนเมืองจนมาถึงสุวรรณภูมินั้นใหญ่ติดอันดับโลก ติดท็อป 20 ทีเดียวและใหญ่เป็นอันดับสองหรือสามในเอเชีย ฝรั่งบางชาติเสียอีกที่ตื่นตะลึงเวลาที่มาถึงดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ บอกว่าไม่เคยคิดว่าคนเดินทางจะเยอะมากมายอะไรขนาดนี้


สนามบินสมัยใหม่ เป็นอาคารใหญ่ สะดวกสบาย แต่ในบางครั้งต้องทำใจว่าทั้งคนเดินทางและเที่ยวบินมันเยอะจริง ๆ
++++++++++++++++++++++++++++++++

ให้ไปสนามบินก่อนเวลาเสมอ เผื่อเวลาไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงครับเพราะเราไม่คล่อง ภาษาก็ไม่แม่น ดังนั้น เราจะต้องไม่ยอมตกเครื่องบินเป็นอันขาด ขอย้ำว่า อย่าตกเครื่องบินเป็นอันขาด ! ไม่งั้นความยุ่งยากทางภาษาอีกร้อยแปดจะตามมา

แต่ถึงปัญหาจะร้ายแรงแค่ไหน เช่น ตกเครื่องบิน หลงทาง ถึงเราจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ แต่อย่ากังวลเลยครับ ท้ายสุดแล้วจะมีคนพยายามแก้ไขปัญหาให้คุณเอง เช่น เลื่อนเที่ยวบิน ทำอะไรต่ออะไรให้ ไม่มีใครทิ้งให้เราติดอยู่ในสนามบินแบบในเรื่อง Terminal ที่อีตาทอม แฮงก์สเล่นหรอกครับ รับรองได้

จอง-ค้นหาที่พัก Agoda 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ

ภาษาอังกฤษนักเดินทาง Check-out โรงแรม


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้
โดยทั่วไปภาษาอังกฤษตรงนี้ไม่ต้องใช้อะไร เพราะแค่เราตรงไปที่เคาวน์เตอร์ แล้วยื่นกุญแจคืนให้ ก็เป็นที่เข้าใจกันทั่วโลก และเดี๋ยวเขาก็คิดเงินเราเองนั่นล่ะ  ไม่ต้องห่วง เรื่องพวกนี้โรงแรมไม่พลาดอยู่แล้วล่ะ


Check-out เช็คเอาท์ ออก
ปกติเวลาเช็คเอาท์ของทุกโรงแรมคือ เที่ยงวัน(12 นาฬิกา) ถ้านานกว่านั้นเขาจะคิดเงินเราเพิ่ม ในกรณีที่เราจะเดินทางต่อในเวลาบ่าย หรือเย็น เราอาจจะขอเช็คเอาท์ก่อนเลย แล้วขอฝากกระเป๋าเราไว้ที่เคาน์เตอร์โรงแรมก่อน ไปเดินเที่ยวชมวิวแล้วค่อยกลับมาเอาสัมภาระไปอีกทีได้

I want to pay my bill. My name is ………. Room 311. 
(ไอ วอนท์ ทู เพย์ มาย บิลล์ มาย เนม อิส ..............รูม ทรีวันวัน
จะจ่ายค่าห้องหน่อย ผมชื่อ ...... ห้อง 311 น่ะ

อย่าลืมถ้าอยากให้สุภาพขึ้นก็เปลี่ยนจาก I want เป็น I would like ครับ

พอตอนจ่ายเงินนี่ เขาจะส่ง maid ให้ขึ้นไปดูที่ห้องเราให้แน่ใจว่าไม่ได้ทำอะไรฉิบหายทิ้งไว้ในห้อง หรือขโมยผ้าห่มอะไรไป แล้วจากนั้นเขาจะถามเราว่า หม่ำอะไรรในมินิบาร์ไปหรือป่ะ

Did you take anything from the refrigerator ? 
(ดิด ยู เท่ค เอนี่ทิง ฟรอม เดอะ รีฟริทเจอเร่เต่อร์)
ได้หยิบอะไรไปจากตู้เย็นหรือเปล่า

Two orange juice and one cola.
(ทู ออเรนจ์ จูซ แอ่นด์ วัน โคล่า) อ๋อ ใช่ มีน้ำส้มสองกระป๋องกับโค้ก (ไม่ต้องพูดเต็มยศว่า two cans of …. ก็ได้ เอาสั้นๆ นี่ล่ะ)

There are charges here for three cola. But I did not drink anything. (แดร์ อาร์ ชาร์จ เฮียร์ ฟอร์ ทรี โคล่า บัท ไอ ดิด น็อท ดริงค์ เอนี่ทิง
ตรงนี้ เขียนว่ามีโค้กสามกระป๋องจากมินิบาร์ แต่ผมไม่ได้ดื่มอะไรไปเลย ตอนนี้ทำท่ายกบิลล์ให้ดูด้วย


ปกติแล้วถ้าเรายืนยันว่าไม่มี และจำนวนของที่ขาดไปมันเล็กน้อย เขาก็ไม่ว่าอะไรเราหรอก เพราะแค่ราคามหาโหดของมินิบาร์นี้ก็กำไรชั่วลูกชั่วหลานแล้ว มันไม่ค่อยมาวุ่นกับเราหรอก


จอง-ค้นหาที่พัก Agoda 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2556

สำนวนอังกฤษขอฝากกระเป๋าที่โรงแรม


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้


วิธีบอกขอฝากกระเป๋า
อย่างที่เล่าไปแล้ว บางครั้งบางคราวกำหนดเช็คเอาท์คือตอนเที่ยง อันนี้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งก็อาจไม่ตรงกับเที่ยวรถหรือเที่ยวบินที่เราเดินทางออกจากเมือง วิธีการที่ดีและประหยัดที่สุดก็คือเช็คเอาท์ตอนเที่ยงนั่นล่ะ แต่ขอฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อน ก็มีวิธีพูดจาสนทนาภาษาอังกฤษกับทางพนักงานโรงแรมดังต่อไปนี้ครับ 

Can I leave my luggage here? 
(แคน ไอ ลีฟ มาย ลักเกจ เฮียร์) ขอฝากกระเป๋าไว้ที่นี้ได้มั้ย

I will get my bag around 5 PM 
(ไอ วิว เก็ต มาย แบ็ค อะราวนด์ ไฟว์ พีเอ็ม)
ผมจะมาเอากระเป๋าตอนราวๆ ห้าโมงเย็น

I’ll be back in ten minutes 
(ไอ วิว บี แบ็ค อิน เท็น มินิทส์) ผมจะกลับมาในราวสิบนาที

I’ll be back in two hours.
 (ไอ วิว บี แบ็ค อิน ทู เอาส์) อีกสองชั่วโมงผมจะกลับมา

Can you call a taxi for me ? 
(แคน ยู คอล เอ แท็กซี่ ฟอร์ มี) เรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้มั้ย


เห็นมั้ยครับ  โดยทั่วไป พักโรงแรมเมืองนอกไม่มีอะไรยากเลย (สำคัญต้องมีเงินจ่าย อิอิ....) อันที่จริงถ้าไม่มีปัญหาอะไร เราไปถึง ถามห้องจะซิงเกิล ดับเบิ้ล ก็ว่าไป หลังจากคุยราคาแล้วอาจจะไม่ต้องคุยอะไรอีกเลยจนกว่าจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเลยก็ได้ ดังนั้น ภาษากับศัพท์ที่แนะนำไว้ในบทนี้อาจไม่ได้ใช้เลยก็ได้ 


จอง-ค้นหาที่พัก Agoda 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ

สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับถ่ายรูปเวลาเดินทาง


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้


ถ่ายรูปทิวทัศน์ ผู้คน
กล้องดิจิตอลมีราคาถูกและประหยัดค่าฟิล์มในระยะยาวทำให้เดี๋ยวนี้คนหันมาใช้กันเยอะ ที่สำคัญกับเราตรงนี้คือมันทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษเรื่องกล้องง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะไม่ต้องพูดเรื่องล้างอัดฟิล์ม คำแนะนำสำหรับคนที่ใช้กล้องฟิล์มและไม่เก่งอังกฤษคือ อย่าอุตริไปล้างอัดภาพในต่างแดนเวลาเดินทาง แล้วชีวิตภาษาอังกฤษของเราจะง่ายขึ้นเยอะเลย ขอบอก

เวลาซื้อฟิล์ม ก็ถามมันสั้นๆ แบบนี้ล่ะครับ  แต่เดี๋ยวนี้ สมัยนี้คงไม่ต้องซื้อฟิล์มกันแล้วมั้ง

I want to buy this film ? 
(ไอ วอนท์ ทู บาย ดิส ฟิล์ม) จะซื้อฟิล์มอันนี้ พลางชี้มือไปที่กล่องฟิล์ม แล้วถามต่อว่า How much ? (ฮาว มัช) เท่าไหร่

Please put the film in the camera for me.
 (พลิส พุท เดอะ ฟิล์ม อิน เดอะ คาเมร่า ฟอร์ มี) ช่วยใส่ฟิล์มให้หน่อย

ภาษาอังกฤษเวลาขอถ่ายรูป
ถ่ายรูปใครอย่าลืมขออนุญาติด้วยนะครับ 

May I take your picture ? 
(เมย์ ไอ เทค ยัวร์ พิคเช้อร์) ขอถ่ายรูปได้มั้ยครับ หรือจะใช้ 

Can I take your picture ? 
(แคน ไอ เทค ยัวร์ พิคเช้อร์) แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน สุภาพน้อยลงมานิดนึง
ส่วนถ้าจะให้เขาถ่ายรูปให้เรา ก็ต้องบอกว่า 
Can you take a picture for me?
 (แคน ยู เทค เอ พิ๊คเช่อร์ ฟอร์ มี๊
ถ่ายรูปให้หน่อยได้มั้ย

Push this button (
พุช ดิส บั๊ทเทิ่น) กดปุ่มนี้
Again please. (
อะเก้น พลีส) ช่วยถ่ายอีกทีนึง หรือจะพูดว่า “one more” แบบที่คนไทยเราชอบใช้กันก็ไม่เป็นไรครับ ตรงไปตรงมาดี
Say cheese. (
เซย์ ชีส) พูดคำว่า  ชีส อันนี้ไม่มีความหมายอะไร เพราะเวลาเราพูดคำนี้ปากจะดูเหมือนยิ้ม เอาไว้เป็นมุกเวลาถ่ายรูปหมู่
ศัพท์สำนวนอังกฤษเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปทั่วไป

Camera (คาเมร่า) กล้องถ่ายรูป
Digital camera (
ดิ๊จิทั่ล คาเมร่า) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
Color film (
คั้ลเล่อร์ ฟิล์ม) ฟิล์มสี
Black and white film (
แบล็ค แอนด์ ไวท์ ฟิล์ม) ฟิล์มขาวดำ
Develop (
ดิเว้ล่อป) ล้างรูปอัดรูป
Lens (
เลนส์) เลนส์
Photo (
โฟโต้) รูปถ่าย
picture (
พิ๊คเช่อร์) รูปถ่าย
Slide (
สไลด์) ฟิล์มสไลด์
Take a picture (
เทค เอ พิ๊คเช่อร์) ถ่ายรูป
Tripod (
ไทร้ พ่อด) ขาตั้งกล้อง (สามขา)

จอง-ค้นหาที่พัก Agoda 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ

ศัพท์สำนวนเกี่ยวกับท่องเที่ยว


โดย มารพิณ

แวะเที่ยว  หน้ารวมข้อมูลเที่ยวเอง-backpack-แบกเป้
ศัพท์สำนวนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยว
คำพวกนี้คือชื่อสถานที่ซึ่งเรามักจะเจอตามแผนที่ หรือเป็นคำศัพท์ที่เราชอบเจอเวลาเปิดอ่านข้อมูลท่องเที่ยว หรือในโบร์ชัวร์ท่องเที่ยวภาษาอังกฤษครับ ลองดูๆ เอาไว้ น่าจะเป็นประโยชน์เวลาเดินทางครับ

เรื่องภาษาอังกฤษนี่ไม่เกี่ยวกับไวยากรณ์มากมายอย่างที่หลักสูตรภาษาอังกฤษสมัยก่อนของเมืองไทยสอนกันมาผิดๆ  แต่ถ้าเราจะสื่อสารให้ตรงประเด็น เข้าใจและรู้่เรื่องก็ต้องมาศึกษาคำศัพท์กันครับ ไม่ต้องท่องจำอะไร ให้เอาให้เห็น ให้รู้ผ่านตาเอาไว้บ้างเท่านั้นก็พอ แล้ว 
Admission (แอดมิสฉั่น) ค่าเข้าชม
Airport (
แอ้ พอร์ต) สนามบิน
Ancient (
แองเชี่ยน) โบราณ เก่าแก่
Amusement park (
อะมิ้วสเม่นท์ พ่าร์ค) สวนสนุก
Aquarium (
อแคว้เหรี่ยม) อันเดอร์วอเตอร์เวิล์ด
Area (
แอ้เรี่ย) บริเวณ
Art (
อ่าร์ต) ศิลปะ
Autorickshaw (
โอโทริ๊คฉ่อ) สามล้อเครื่อง
Brochure (
โบร่ชั่ว) โบร์ชัวร์ แผ่นพับ
Bay (
เบย์) อ่าวเล็กๆ
Bazaar (
บาซ่า) ตลาดเก่าของตะวันออกกลางและอินเดีย
Beach (
บีช) หาดทราย
Botanical garden (
โบท้านิคั่ล ก้าร์เด่น) สวนพฤกษชาติ
Building (
บิ้วดิ่ง) ตึก อาคาร
Cab (
แคบ) คำเรียกแท็กซี่แบบอเมริกัน
Canal (
แคนั่ล) คลอง
Castle (
แคสเซิ่ล) ปราสาทแบบยุโรป
Cathedral (
ข่าธี้ดรั่ล) วิหาร โบสถ์ฝรั่งขนาดใหญ่
Cave (
เค่ฟ) ถ้ำ
Cape (
เค่พ) แหลม แผ่นดินที่ยื่นออกไปในทะเล
Casino (
คาสิโน) คาสิโน
Colorful (
คั้ลเหล่อฟูล) สีสันตระการตา
Coral (
ค่อรั่ล) ปะการัง
Crosswalk
ทางม้าลาย
Church (
เชิ้ช) โบสถ์คริสต์
Consulate (
ค๊อนสู่เหล่ท) สถานกงศุล
Cruise (
ครู่ซ) เดินทางด้วยเรือสำราญ
Chinatown (
ไช้หน่าท่าวน์) ย่านคนจีนตามเมืองใหญ่ทั่วโลก
Desert (
เดสเสิ่ท) ทะเลทราย
Downtown (
ด๊าวน์ท่าวน์) ย่านกลางเมือง
Dune (
ดู่น) สันทราย เนินทรายในทะเลทราย
Dynasty (
ไดน้าสตี่) ราชวงศ์
Embassy (
เอ้มบ่าสสี่) สถานทูต
Exotic (
อิ่กซอร์ติก) แปลก ตื่นตาตื่นใจ
Exhibition (
เอ็กซ์ซิบิ๊ฉั่น) นิทรรศการ
Factory (
แฟ้คเตอรี่) โรงงาน
Festival (
เฟ่สติวั่ล) งานเทศกาล
Foodcourt (ฟู๊ดค่อร์ท) โรงอาหาร
Fountain (
ฟาวน์เท่น) น้ำพุ
Famous (
เฟ้มั่ส) มีชื่อเสียง
Ferry (
เฟอรี่) เรือข้ามฟาก
Fort (
ฟอร์ท) ป้อมทหาร
Forest (
ฟอ้เร่สท์) ป่า
Fall (
ฟ่อล) น้ำตก
Gallery (
แก๊ลเลอรี่) หอศิลป์
Garden (
ก้าร์เด่น) สวน
Glacier (
เกล้เซี่ยร์) ธารน้ำแข็ง
Golden (
โกล์ดเด่น) ทำด้วยทองคำ
Golf course (
กอล์ฟ ค่อส) สนามกอล์ฟ
Gate (
เกต) ประตู
Gulf (
กัฟ) อ่าวขนาดใหญ่
Headquarter (
เฮ้ดควอเท่อ) สำนักงานใหญ่
Hill (
ฮิลล์) เนิน ภูเขาเตี้ยๆ
Hill tribe (
ฮิลล์ ไทร้บ์) ชาวเขา
High season (
ไฮ ซีเสิ่น) ช่วงหน้าเทศกาลที่นักท่องเที่ยวเยอะ
Historic (
ฮิสตอริค) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
Hospital (
ฮอสพิทั่ล) โรงพยาบาล
Hot spring (
ฮ็อท สปริ่ง) น้ำพุร้อน
Holiday (
ฮ้อลิเด่) วันหยุด
Holy (
โฮ๊หลี่) ศักดิ์สิทธิ
Information (อินฟอร์เม๊ฉั่น) เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
Intersection (
อินเทอเซ็คฉั่น) สี่แยก
Island (
ไอแล่นด์) เกาะ
Itinerary (
ไอทิ้นเนอราหรี่) ลำดับรายการท่องเที่ยว เดินทางว่าจะไปไหนบ้าง
Journey (
เจ๊อหนี่) การเดินทาง
KTV หรือ karaoke television คือคาราโอเกะนั่นเองครับ
Lake (
เล้ค) ทะเลสาบ
Landmark (
แล้นม่าร์ค) สถานที่สำคัญ จุดเด่นในบริเวณนั้น
Lighthouse (
ไล้ท์เฮ่าส์) ประภาคาร
Marble (ม้าเบิ่ล) หินอ่อน
Monument (
มอนนิ่วเม่นท์) อนุสาวรีย์
Mountain (
เม๊าเท่น) ภูเขา
Mausoleum (
มอสโซเหลี้ยม) สุสานขนาดใหญ่ มักจะเป็นสุสานฝังพวกพระราชา
Mosque (
ม้อสก์) มัสยิด
Movie theater
โรงหนัง
Museum (
มิวเสี้ยม) พิพิธภัณฑ์
National park (
แน้ฉั่นแน่ล พ่าร์ค) อุทยานแห่งชาติ
Old town (
โอล์ด ทาวน์) ย่านเมืองเก่า
Pagoda (
พ่าโก๊ด่า) เจดีย์พุทธ
Palace (
พ๊าเล่ส) พระราชวัง
Parliament (
พ๊าเลี่ยเม่นท์) รัฐสภา
Park (
พ่าร์ค) สวนสาธารณะ
Passenger (
พ่าสเซ็นเจ่อร์) ผู้โดยสาร
Painting (
เพ้นถิ่ง) ภาพวาด
Peak (
พี่ค) ยอดเขา
Pet (
เพ็ท) สัตว์เลี้ยง
Pier (
เพี้ยร์) ท่าเทียบเรือ
Province (
พร็อฟวิ่น) จังหวัด หรือ มณฑล
Port (
พอร์ท) ท่าเรือ
Post office (
โพสต์ ออฟฟิศ) ไปรษณีย์
Public restroom (
พับลิค เร้สต์หรู่ม) ห้องน้ำสาธารณะ
Place (
เพ้ลส) สถานที่
Plateau (
พลาโท้) ที่ราบสูง
Pyramid (
พี้ระมิ่ด) ปิรามิด
Red-light district (
เรดไลท์ ดิสทริค) ย่านที่มีการขายบริการทางเพศ
Rickshaw (
ริ๊คฉ่อ) สามล้อถีบ
River (
ริเว่อร์) แม่น้ำ
Road (
โร่ด) ถนน
Route (
รู่ท) เส้นทาง
Sidewalk (
ไซ้ด์ว่อล์ก) ทางเท้า
Scuba diving (
สกูบ่า ไดฟ์วิ่ง) ดำน้ำสกูบ้า ดำแบบใช้ถัง
Shopping mall (
ชอบปิ้ง มอลล์) ห้างสรรพสินค้า
Sidewalk
ทางเท้า บาธวิถี
Sightseeing (
ไซ๊ซีอิ่ง) ชมวิว เที่ยวทัศนาจร
Souvenir (
ซูเวเนียร์) ของที่ระลึก
Square (
สแควร์) จัตุรัส
Snorkel (
สนอร์คเขิ่ล) อุปกรณ์ดำน้ำแบบใช้ท่อหายใจ
Shrine (
ไชรน์) วิหาร สถานที่บูชาทางศาสนา
Stadium (
สเต้เดี่ยม) สนามกีฬา
Store (
สตอร์) ร้านค้า
Street (
สตรี่ท) ถนนใหญ่
Subway (
ซับเว่ย์) รถไฟใต้ดิน
Tram (
แทร่ม) รถราง หรือจะใช้ street car ก็ได้
Trail (
เทร่ล) ทางเดินเล็กๆ
Treasure (
เทร่สเช่อร์) สมบัติ
Theme park (
ธีม พ่ารค์) สวนสนุกที่สร้างขึ้นตามเรื่องราวใดเรื่องราวหนี่ง
Theater (
เทียเท่อ) โรงละคร
Tourist (
ทั้วหริสต์) นักท่องเที่ยว
Tourist information center (
ทั้วหริสต์ อินฟอรเม้ฉั่น เซ้นเตอร์) ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
Tourism (
ทั้วริซึ่ม) การท่องเที่ยว
Tower (
ท้าวเว่อร์) หอคอย ตึกสูง
Town (
ทาวน์) เมืองเล็กๆ
Tour guide (
ทัวร์ ไกด์) ไกด์นำเที่ยว
Travel agency (
แทรฟเว่ล เอเจ็นซี่) บริษัทนำเที่ยว
Traffic light (
ทราฟฟิก ไลท์) ไฟจราจร
Trekking (
เทร็คขิ่ง) เดินไกลชมทิวทัศน์ภูเขา
Temple (
เท้มเพิ่ล) วิหาร วัดทางศาสนา
Tomb (
ทู่ม) หลุมศพ
Tube (
ทู่บ) ชื่อเล่นเรียกรถไฟใต้ดินในลอนดอน
University (
ยูนิเวอร์ซิตี้) มหาวิทยาลัย
Valley (
วัลลี่ย์) หุบเขา
Vineyard (
วินเยิ่ด) ไร่องุ่นที่ทำไวน์
Viewpoint (
วิวพ่อยต์) จุดชมวิว
Village (
วิลเล่จ) หมู่บ้าน
Waterfall (
วอเท่อร์ฟอล)น้ำตก
War (
วอร์) สงคราม
Zebra crossing (
ซีบร่า คร้อสซิ่ง) ทางม้าลาย
Zoo (
ซู) สวนสัตว์

กิจกรรมอื่นๆ
Skiing (สกีอิ้ง) เล่นสกี

White-water rafting (ไวท์ว้อเท่อร์ ราฟทิ้ง) ล่องแก่ง
Surfing (
เซิร์ฟฟิ้ง) เล่นกระดานโต้คลื่น
Scuba diving (
สคูบ้า ไดฟ์วิ่ง) ดำน้ำแบบใช้ถังอ็อกซิเจน
Windsurfing (
วินด์ เซิร์ฟฟิ้ง) เล่นวินเซิร์ฟ
Hiking (
ไฮ้ขิ่ง) เดินทางไกลด้วยเท้า
Bungee jumping (
บันจี่ จั๊ทพิ่ง) กระโดดบันจี้
Camping (
แคมป์พิ่ง) พักแรมกลางแจ้ง
Bird watching (
เบิร์ด ว็อทชิ่ง) ดูนก
Snorkeling (
สน็อกเคิ่ลลิ่ง) ดำน้ำแบบใช้ท่อหายใจ แต่ไม่มีถังอ็อกซิเจน
Canoeing (
แคนูอิ่ง) เล่นเรือแคนู
Mountain climbing (
เม้าทเท่น ไคล่มบิ่ง)ปีนเขา
Mountain biking (
เม้าทเท่น ไบค์ขิ่ง) ขี่จักรยานเสือภูเขา 

จอง-ค้นหาที่พัก Agoda 


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ