วันศุกร์, สิงหาคม 18, 2560

เงาแปลกมองเห็นจากเครื่องบิน

วันนั้น พระอาทิตย์กำลังตกดินครับ แสงสวยทีเดียวกำลังนั่งเครื่องบินจากนครศรีธรรมราชมากรุงเทพไฟลท์ lion air  และแล้วก็เห็นเงาประหลาดทอดยาวลงไปในทะเล ไม่รู้ว่าเงาอะไร จะใช่ภูเขาสามร้อยยอดไหม มีใครรู้บ้าง สวยมาก #เงาประหลาด #เงา  #ไลอ้อนแอร์ #เที่ยวไม่กลับบ้าน 

https://youtu.be/nMrEVsvQNRg