วันศุกร์, สิงหาคม 10, 2561

พระแกะสลักหินทรายที่วัดห้วยผาเกี๋ยง

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาหินทรายที่วัดห้วยผาเกี๋ยง จังหวัดพะเยาครับ จะมีแนวหน้าผา อยู่ส่วนหนึ่งที่มีพระพุทธรูป ปางต่างๆแกะสลักไว้บน ก้อนหินทรายขนาดใหญ่ สวยงามมากครับ คิดว่ายิ่งเวลาผ่านไปคงจะงดงามยิ่งกว่านี้