วันพุธ, พฤศจิกายน 28, 2561

การพังทลายของ ระบบจัดจำหน่าย หนังสือพิมพ์ และ นิตยสารแมกกาซีน

ปัญหาสื่อกระดาษตอนนี้มาต่างจากที่เคยคาดกันไว้  เพราะไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนอ่านแต่อยู่ที่โครงสร้างการจัดจำหน่ายที่กำลังพังทลาย 

อยากเล่าเรื่องประกอบภาพว่า ปัญหาของหนังสือพิมพ์กับแมกกาซีน ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่า จำนวนคนอ่านเป็นเท่าไหร่ถึงแม้ คนอ่านน้อยลง แต่ก็ยังมีคนอ่านอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังพอใจที่จะอ่านสื่อกระดาษ มากกว่าออนไลน์ 

แต่โครงสร้างสายส่งและระบบจัดจำหน่ายทั้งหมดตอนนี้ไม่คุ้มทุนที่จะอยู่รอดทางธุรกิจ สายส่ง Magazine หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ต่างจังหวัดยกเลิกกิจการไปแล้ว เพราะไม่คุ้มที่จะรันต่อ มอเตอร์ไซค์ส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านหลายจังหวัดก็เลิกไป

รวมทั้ง แผงหนังสืออย่างที่เห็น เจ้าของอุตส่าห์ทำอลูมิเนียมเป็นทางลาดชันวางแผงอย่างดีขนาดใหญ่ แต่ตอนนี้หนังสือที่มาวาง นิตยสารที่มาส่งมีเหลือน้อยจนไม่พอที่จะวางไม่คุ้มที่จะทำกิจการต่อ ป้ายเซ้งก็ถูกติดขึ้นมาตามสภาพของสถานการณ์

ที่จะเจอในอนาคตก็คือ ถึงแม้จะอยากอ่าน อยากจะซื้อ แต่ก็ไม่มีให้อ่านให้ซื้ออีกต่อไป ตอนนี้เป็นสถานการณ์โดมิโน ล้มกันต่อเนื่องในต่างจังหวัดตอนนี้  

แต่ละจุดแต่ละเซลล์ที่ตายลงไป ทำให้สถานการณ์ฟื้นกลับมาไม่ได้อีก