วันอาทิตย์, ตุลาคม 13, 2562

ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน

ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน
     บรรยากาศหนาวๆ ยามเช้า บริเวณริมอ่างเก็บน้ำปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริ ของในหลวง ร.9 ช่วงปลายปีอย่างนี้อากาศจะหนาวเย็นสดชื่นมากครับ

     นักท่องเที่ยวนิยมมาพักแบบกางเต้นท์พักแรมใต้ทิวสนริมอ่างฯ บางส่วนก็ใช้บริการบ้านพัก ยามเช้าก็มักจะออกมาเดินชมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำกัน บางคนก็ลงไปพายแพเล่นตามประสาคู่รักโรแมนติก บางคนก็เดินออกกำลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของ จ.แม่ฮ่องสอน ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวชมกันครับ


บรรยากาศยามเช้าบริเวณปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน