วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 16, 2563

Semporna เมืองท่าเรือสู่ สิปาดัน​Sipadan
อยู่ที่เมือง​ Semporna​ ในรัฐซาบาห์ของมาเลเซีย​ และอยู่เหนือของเกาะบอร์เนียว เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะมาที่นี่ก็คือมาเที่ยวดำน้ำดูปะการังทั้งดำน้ำตื้นและดำ scuba เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อระดับโลก ออกจากเซมปอร์นาไปเกาะ​mabul​ kapalai.และ​ sipadan​ รวมทั้งเกาะ​mataking


บรรยากาศที่เห็นเป็นตัวท่าเรือและตัวเมืองริมฝั่ง มีเรือวิ่งผ่านไปมาทั้งของเรือนักท่องเที่ยวและเรือของชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นชนพื้นเมืองเผ่าบาเจา.  บรรยากาศเป็นเมืองท่าเรือที่ยังมีชีวิตคึกคักอยู่