วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 22, 2558

ตารางบินแอร์เอเชียจากกรุงเทพไปน่าน

โบรชัวร์เที่ยวบินไปน่านของไทยแอร์เอเชีย

เดือนก่อนไปเมืองน่านมาครับ มีเที่ยวบินใหม่ของแอร์เอเชียบินตรงจากกรุงเทพ ไปน่านทุกวันไม่ต้องนั่งรถข้ามเขาหลายลูกเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องข้ามจากแพร่ไปน่าน เริ่มบิน 9 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา  นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของจังหวัด  หลังจากนกแอร์มาบินแล้วเมื่อตุลาคมปีก่อน


ใครสนใจก็ดูตาม ตารางเที่ยวบิน น่านกรุงเทพสายการบิน airasia flight FD 3555 และ  FD 3557   และเที่ยวบินกรุงเทพไปน่านเที่ยวบิน  FD  3554 และไฟลท์  FD  3556    บินตรงทุกวันละ 2 เที่ยวบิน  ต้อนรับสนามบินน่านที่สร้างใหม่ สวยงามและทันสมัยมาก

(Air Asia flight Bangkok to Nan timetable 2015)


โปสเตอร์ของแอร์เอเชีย ที่โรงแรมน่าน

ตารางการบินจากดอนเมืองไปน่าน 

เที่ยวบินจากน่านมากรุงเทพฯ กำหนดเดินทางตามตารางนี้