วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 23, 2558

เบอร์โทรแท็กซี่น่าน เบอร์อะไร
เบอร์โทรน่านแท็กซี่  เรียกTaxi จังหวัดน่าน

 ไปเที่ยวน่านมาช่วงปีใหม่ 2015  มีโอกาสพักที่โรงแรมเทวราช ที่อยู่กลางเมือง  ไปเจอป้ายติดประกาศ ประชาสัมพันธ์ เบอร์แท็กซี่ จังหวัดน่าน  เลยถ่ายรูป ติดไม้ติดมือมา สำหรับใครที่วางแผนไปเที่ยวน่าน แล้วกำลังค้นหาว่า เบอร์โทรแท็กซี่น่าน เบอร์โทรศัพท์อะไร   ดูตามป้ายที่ติดไว้ตรงเคาน์เตอร์โรงแรมที่ถ่ายมานี้ครับ
 (Nan province taxi call number)

เบอร์โทรศัพท์เรียกศูนย์แท็กซี่น่าน