วันเสาร์, ตุลาคม 21, 2560

ตารางรถไฟสายเหนือที่สถานีรถไฟตะพานหิน

กำหนดการเดินรถไฟสายเหนือที่สถานีรถไฟตะพานหินจังหวัดพิจิตร โดยมีข้อมูลทั้งสายขึ้นและสายล่อง ไปกรุงเทพและเชียงใหม่ ตามตารางเวลาที่กำหนดครับ ดูได้จากป้ายสถานีที่ถ่ายเป็นรูปมาครับ

 มีทั้งขบวนรถไฟรถด่วนพิเศษรถเร็วและรถธรรมดา  นอกจากนี้ยังมีขบวนรถไฟตะพานหินกรุงเทพ ในช่วงตี 5 ครึ่งอีกด้วยครับ