วันศุกร์, พฤศจิกายน 03, 2560

แผนที่ท่องเที่ยวตำบลม่วงยายและเบอร์โทรเทศบาลตำบลม่วงยาย

แผนที่ท่องเที่ยว ตำบลม่วงยาย  และข้อมูลติดต่  เบอร์โทรเทศบาลตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็ได้แก่ วิวริมน้ำโขง สวนส้มโอ แก่งก้อนคำและแก่งผาไดที่เป็นจุดใต้สุดของแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงราย