วันพุธ, สิงหาคม 07, 2562

นิทรรศการหมุนเวียน มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต หุ่นกระบอกเรื่องสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรื

เคยสนใจไปชม นิทรรศการหมุนเวียน มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต หุ่นกระบอกเรื่องสามก๊ก ตอนโจโฉแตกทัพเรือ  เริ่มวันอาทิตย์ที่  18 สิงหาคม 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ มูลนิธิจักรพันธุ์  โปษยกฤต เลขที่ 49/1 ถนนสุขุมวิท 63 (ซอยเอกมัย) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ค่าธรรมเนียมเข้าชม ผู้ใหญ่ท่านละ 100 บาท นักเรียน นิสิต  นักศึกษาในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรประจำตัว ท่านละ 50 บาท

 สถาบันการศึกษาขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ ไม่เสียค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อและทำหนังสือแจ้งทางมูลนิธิล่วงหน้าก่อน 7 วัน โทร 0 2392 7754  หรือ 08 7332 5467 (เฉพาะรอบเวลา 11.00-12.00 น.) เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ไม่เสียค่าธรรมเนียม รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บาร์โค้ดใต้โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์