วันอังคาร, สิงหาคม 06, 2562

เทศกาลอาหารทะเลขอนแก่น​2562


#เทศกาลอาหารทะเลขอนแก่น
9-11 สิงหาคม 2562
ลานข้าวเหนียว เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 #สอบถามรายละเอียดข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ ททท.สำนักงานขอนแก่น 
โทรศัพท์ 0 4322 7714-5
อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th
FB ททท.สำนักงานขอนแก่น