วันพุธ, สิงหาคม 21, 2562

รถรับส่งสนามบินชุมพร

รถรับส่งสนามบินชุมพร ค่าบริการท่านละ 150 บาท
     เนื่องจากสนามบินชุมพรตั้งอยู่ที่ อ.ปะทิว หากคุณพักอยู่ในตัวเมืองชุมพรแล้วต้องการเดินทางไปสนามบินชุมพร สามารถเรียกใช้บริการได้ โดยติดต่อกับโรงแรมที่คุณพัก หรือติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

    รถยนต์ที่รับส่งสนามบินนี้เป็นรถตู้ของบริษัทเอกชน รับผู้โดยสารจากโรงแรมต่างๆ ที่ติดต่อมาว่ามีผู้ต้องการใช้บริการ โดยให้บริการในชื่อว่า FAME Tour & Service โทร. 077571076 , 077571077 ในราคา 150 บาท/ท่าน ครับ


รถยนต์ รับ - ส่ง สนามบินชุมพร