วันอาทิตย์, กันยายน 01, 2562

น้ำตกพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช

น้ำตกพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช
     น้ำตกพรหมโลก ตั้งอยู่ที่ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช บริเวณชั้นล่างมีขนาดใหญ่มาก เหนือขึ้นไปมีอีก 3 ชั้น ถือเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

     ในแอ่งน้ำด้านล่างมีปลาพลวง หรือที่ชาวนครเรียกกันว่า ปลาแงะ ว่ายน้ำอยู่เป็นฝูง

     แต่อย่างไรก็ดีเวลาเดินทางไปเที่ยวน้ำตกช่วงฤดูฝน ควรระวังน้ำป่าด้วยนะครับ หากสังเกตเห็นน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงพึงระวังไว้ว่าน้ำป่ากำลังจะมา ควรรีบเดินทางออกจากพื้นที่อันตรายได้แล้วนะครับ


บรรยากาศบริเวณชั้นล่างของน้ำตกพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช