วันพุธ, กันยายน 11, 2562

ป่าพรุ นราธิวาส

ป่าพรุ จ.นราธิวาส
     ป่าพรุแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษาเรียนรู้พิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส เดิมพื้นที่แห่งนี้ดินมีสภาพเป็นดินเปรี้ยว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาฯ แก้ไขปัญหาดิน

    โดยภายในศูนย์ฯ ได้แบ่งพื้นที่การอนุรักษ์ไว้ส่วนหนึ่ง จัดเป็นบริเวณป่าพรุดั้งเดิม มีพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในป่าพรุชุ่มน้ำ มีการจัดทำเส้นทางเดินเป็นสะพานปูนระยะทางกว่า 400 เมตร ไว้ให้ผู้สนใจได้เดินศึกษาธรรมชาติต่อไป

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร.073513562-3


เส่้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพรุ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้พิกุลทอง