วันจันทร์, กันยายน 02, 2562

รีวิวแอร์เอเซีย ดอนเมือง - นราธิวาส

สายการบินแอร์เอเซีย ดอนเมือง - นราธิวาส
    ชิมกาแฟดริปบนเครื่องแอร์เอเซีย รสชาติใช้ได้ราคา 70 บาท เติมน้ำแข็งลงไปกลายเป็นอเมริกาโน่เลยครับ ชมการทำงานของแอร์โอสเตส ไปจนถึงตอนที่เครื่องลงแล้วเดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร แอร์เอเซียมีบริการร่มให้หยิบยืมใช้ระหว่างการเดินเข้าตัวอาคารด้วยครับ

     บรรยากาศภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างการรอกระเป๋า และบูธบริการรถเช่าเดินทางต่อไปยังที่ต่างๆ ร้านอาหาร ตลอดไปจนถึงทางเดินประตูออกกันเลยครับ


บรรยากาศบนเครื่องบินแอร์เอเซีย ดอนเมือง - นราธิวาส