วันอาทิตย์, กรกฎาคม 26, 2558

รถตู้โรงเกลือไปบ่อวิน ระยอง วินรถตู้อินทรีบูรพา

วินรถตู้อินทรีบูรพา รถสาย 36 จากตลาดโรงเกลือไประยอง  และมาบตาพุด เที่ยวสุดท้าย 5 โมงเย็น  ราคาค่ารถ 300 บาท เบอร์โทรรถตู้ไประยอง มาบตาพุดบ่อวิน จากอำเภออรัญประเทศและโรงเกลือโทรติดต่อท่ารถโรงเกลือและท่ารถระยองตรงหอนาฬิกาได้ตามเบอร์โทรนี้ครับ  อันนี้เป็นป้ายที่อยู่ข้างเซเว่นสาขาตลาดรถไฟอำเภออรัญประเทศ

ข้อมูลโทรติดต่อทางคิวรถโดยตรงครับ ผมลงข้อมูลการเดินทางเฉยๆ  เป็นข้อมูลเที่ยวโรงเกลือครับไม่เกี่ยวกับคิวรถ