วันพฤหัสบดี, มีนาคม 09, 2560

แผนที่บ้านไร่ไผ่งาม อำเภอจอมทอง พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา

แผนที่และข้อมูลติดต่อการเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ผ้าแสงดาบันสิทธิ์มูลนิธิแสงดาบันสิทธิ์ที่บ้านไร่ไผ่งาม ตั้งอยู่ที่ตำบลสบเตี๊ยะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรและเบอร์ติดต่ออยู่ที่ ในเอกสารโบรชัวรนี้ 

ที่สำคัญที่ต้อง ย้ำเตือนเพื่อนนักเดินทางทุกคน  ก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีกำหนดการปิดในวันพฤหัสของทุกสัปดาห์ แต่จะมีร้านค้าเปิดอยู่ 

นอกจากนั้นยังมีร้านขายที่ในเชียงใหม่ชื่อร้านบ้านไร่ไผ่งามอยู่ที่ถนนทิพเนตรอำเภอเมืองเชียงใหม่