วันพุธ, มีนาคม 08, 2560

ข้อมูลเที่ยวโฮมสเตย์ บ้านแม่แอบ เชียงแสนเชียงราย

ข้อมูลติดต่อที่เที่ยวโฮมสเตย์ 5 เผ่า ที่บ้านแม่แอบตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสามารถติดต่อประสานงานผ่านผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ประสานงานตามเบอร์ติดต่อนี้ได้

ชุมชนนี้แต่เดิมเป็นกองร้อยที่ 5 กองพล 93 เดิมที่เข้ามาประจำการในพื้นที่ในงานรักษาความมั่นคงโดยมี 5 เผ่าที่สำคัญได้แก่จีนยูนนาน เผ่าลาหู่  ไตใหญ่ เผ่าลัวะ เผ่าอาข่าเป็นต้น

สำหรับอาหารการกินที่น่าสนใจก็มีข้าวปุกงา  ชากระบอกไม้ไผ่ ร้านขายสมุนไพร ข้าวแคบ  ข้าวเหลืองอบไก่  ข้าวต้มเขาควาย ข้าวซอยน้อย  น้ำเต้าหู้ ขนมไข่สูตรโบราณ  หมีเหลือง 

 สำหรับอัตราค่าบริการเข้าเยี่ยมชมศึกษา ดูงานตามรายละเอียดในโบว์ชัวร์ นี้ครับ