วันอาทิตย์, มิถุนายน 30, 2562

วัดอรุณ​ภายหลังการบูรณะปี 2562

ความงดงามของพระปรางค์วัดอรุณ หลังการบูรณะปี 2562

    ภายหลังการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2562 วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง จะมีความสวยงามขนาดไหน คลิกเข้าไปชมกันครับ ช่วงกลางคลิปจะมีการบรรยายจากมัคคุเทศก์เกี่ยวกับคติความเชื่อการสร้างพระปรางค์ของวัดอรุณ การสังเกตรายละเอียดต่างๆ ที่ล้วนบ่งบอกถึงพระปรางค์เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุในวรรณคดีไตรภูมิพระร่วง การวางผังของวัดเกี่ยวข้อกับความเชื่อโบราณ น่าสนใจได้ความรู้มากเลยครับคลิปนี้


วัดอรุณกับคติความเชื่อการวางผังก่อสร้างวัด