วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 27, 2562

โบสถ์ซางตาครู้ส และร้านกาแฟบ้านพิพิธภัณฑ์กุฎีจีน

โบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนชาวโปรตุเกสในย่านกุฎีจีน
     โบสถ์ซางตาครู้สในชุมชนชาวโปรตุเกสในย่านกุฎีจีน ฝั่งธน เป็นโบสถ์คาทอลิกที่สมบูรณ์และมีความสวยงามมาก ยังใช้ประกอบพิธีกรรมมาจนถึงปัจจุบัน ใกล้กันมีพิพิธภัณฑ์ของชุมชน ด้านล่างเปิดเป็นร้านกาแฟและอาหารโปรตุเกสแบบจานเดียว มีขนมฝรั่งกุฎีจีนเค้กกรอบๆ ร้านสวยงามคลาสสิคราคาไม่แพงครับ


เที่ยวโบสถ์ซางตาครู้ส