วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 27, 2562

ศาลเจ้าเกียนอันเกง​ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ศาลเจ้าแม่กวนอิม เกียนอันเกง​ 
     เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่ของชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เขตธนบุรี อยู่ระหว่างวัดกัลยาณมิตร และวัดซางตาครู้ส ถือเป็นตำนานของชาวฮกเกี้ยนในไทย ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา งานจิตรกรรมสามก๊ก ลวดลายการแกะสลักไม้ศิลปะโบราณจากช่างชาวจีนหาชมได้ยากมาก ศาลเจ้าเกียนอันเกงแห่งนี้เปิดตั้งแต่เวลา 7.00 - 17.00 น.


ศาลเจ้าเกียงอันเกง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตธนบุรี