วันศุกร์, มิถุนายน 28, 2562

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
     วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ตั้งอยู่ที่แขวงประชาธิปก ถนนกัลยาณ์ธนบุรี เป็นวัดของสกุลบุนนาค​ มีพระบรมธาตุมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ พระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ศิลปะสุโขทัย และชมพิพิธภัณฑ์แสดงความเป็นมา และวัตถุโบราณที่พบในองค์พระบรมธาตุเจดีย์ มัคคุเทศก์นำชมเล่าประวัติความเป็นมาของวัดได้อย่างสนุกน่าสนใจมาก และเราได้เข้าไปเห็นแกนของเจดีย์กันเลยครับ


พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร