วันพุธ, มิถุนายน 26, 2562

นครชัยแอร์ รถเช่าเหมาวันเดย์ทัวร์เที่ยวกรุงเทพฯ

นครชัยแอร์ บริการรถเช่าเหมาวันเดย์ทัวร์เที่ยวกรุงเทพฯ
    นครชัยแอร์เปิดบริการใหม่ รถมินิบัส 16 ที่นั่ง พาเที่ยวกรุงเทพฯ ตามสถานที่สำคัญต่างๆ 2 เส้นทาง ทั้งฝั่งรัตนโกสินทร์ และฝั่งธนบุรี ทริปนี้ไปวัดอรุณวัดกัลยาณมิตร ชุมชนกุฎีจีน โบสถ์ซางตาครู้ส วัดประยูรฯ ไอคอนสยามและสิ้นสุดที่ถนนเยาวราช มีมัคคุเทศก์พาเที่ยวชมบรรยายให้ความรู้ดีมากครับ

มินิบัสวันเดย์ทัวร์ กรุงเทพฯ บริการใหม่จาก นครชัยแอร์