วันอังคาร, มีนาคม 31, 2558

เกษตรกรรมนาบัว คลองมหาสวัสดิ์ นครปฐม

ผมนั่งรถไฟสายใต้ออกบ่อยชอบมองสองข้างทางมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือสถานีคลองมหาสวัสดิ์ตอนนี้ถูกลดเกรดลงมาจนดูเหมือนถ้าจำไม่ผิดก็จะกลายเป็นแค่ป้ายหยุดรถไฟเท่านั้นแต่เมื่อก่อนที่นี่คงเป็นจุดเชื่อมทางระหว่างคลองที่เป็นหัวใจการคมนาคมของลุ่มภาคกลางตอนล่างเท่ากับการรถไฟที่มาใหม่เส้นทางรถไฟสายใต้ที่ไปกู้อังกฤษมาสร้าง

มาเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนี้เองที่ได้มีโอกาสตามที่หวังและตั้งใจลงเรือไปเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์เพื่อนเขาพาไปชมนาบัวที่เป็นที่ปลูกบัวเพื่อเก็บดอกไปขาย. ไป่เข้าคลองน้อยเพื่อไปที่นาบัวลุงแจ่ม

ผมก็เพิ่งทราบว่าบัวที่ออกดอกสีแดงแดงชมพูเขาเรียกว่าบัวพันธ์ฉัตรบงกชเอาไว้บูชาพระเป็นที่นิยมของตลาดสวนบัวหลวงที่เม็ดบัวและฝักบัวสดสามารถนำมาทานได้อร่อยดีจะเป็นดอกบัวสีขาวและไม่นิยมเอามาบูชาพระเท่าบัวฉัตรบงกช

ลักษณะภูมิอากาศก็มีผลต่อการออกดอกบัวก็คือถ้าอากาศร้อนหัวก็จะผลิดอกออกเยอะแต่ถ้าอากาศมันเย็นในหน้าหนาวก็จะออกดอกน้อยลง พอปลูกบัวไปได้สักระดับหนึ่งก็จะต้องมีการนำรถไถลงไปไถให้ราบ พร้อมวิดน้ำออก เพื่อรื้อไหลบัวเก่ามันจะได้แตกออกใหม่งามกว่าของเดิม การทำนาบัวจะต้องมีการใส่ปุ๋ยและฉีดยาแบบการทำเกษตรกรรมทั่วไปเช่นกันอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ที่ได้รับทราบมา

เที่ยวเกษตรกรรมนี้ก็เพลินดีเหมือนกันครับได้ทั้งความรู้เห็นแง่มุมของชีวิตผู้คนแบบที่ไม่เคยทราบมาก่อน