วันจันทร์, กรกฎาคม 01, 2562

ดูผีเสื้อปางสีดา 2562

เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา 2562
     บรรยากาศตั้งแต่ทางเข้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ผ่านโซนบ้านพัก ไปจนถึงจุดชมผีเสื้อที่โป่งผีเสื้อใกล้ทางไปน้ำตกปางสีดา ผีเสื้อมักจะชอบอาศัยอยู่บนลานหินใกล้ลำธาร ดงไม้ การชมผีเสื้อแบบให้เห็นเป็นจำนวนมากนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับ ช่วงเวลาที่พบมากคือ ช่วง 09.00 -11.00 น. และช่วงที่แดดออกหลังฝนตก ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม  เพราะฉะนั้นในฤดูฝนจึงเป็นช่วเวลาที่เหมาะในการชมผีเสื้อที่ปางสีดาครับ

    เวลาชมผีเสื้อควรระมัดระวังการไหว เพราะผีเสื้อจะไวต่อการระมัดระวังตัวมาก ผู้ที่ไปชมควรแต่กายให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ไม่ใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันมากเกินไป ผีเสื้ออาจผิดสังเกตและไม่บินมาให้ชมได้ครับ


ชมผีเสื้อ อุทยานแห่งชาติปางสีดา