วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2562

วิธีการนับเลขเขมร

พ่อค้ามะพร้าวอ่อน ชาวกัมพูชา นับเลข
    มาชมวิธีการนับเลขของชาวกัมพูชากันครับ คลิปนี้ถ่ายการนับเลขเขมรของพ่อค้ามะพร้าวอ่อน ที่ตลาดปู เมืองkep ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศกัมพูชา

ตัวอย่าง

มวย = 1
ปี = 2
เบ็ย = 3
บวน = 4
ปรำ = 5
และเมื่อเวลาจะนับ 6 ให้นำ 5 ไปบวกกับ 1 เป็น  ปรำมวย = 6
ปรำปี = 7
ปรำเบ็ย = 8
ปรำบวน = 9
ด็อป = 10

    คลิปนี้นับกับถึงหลักล้านเลยครับ


การนับเลขของชาวกัมพูชา