วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2562

ไดโนเสาที่ปราสาทตาพรหม

ภาพแกะสลักหินที่บริเวณผนังด้านนอกของปราสาทตาพรหม
    ภาพแกะสลักหินนี้พบที่ปราสาทตาพรหม ในพื้นที่นครวัดนครธมประเทศกัมพูชา ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจบริเวณผนังด้านนอกของปราสาทตาพรหม หากสังเกตดีๆ จะพบว่ามีภาพแกะสลักหินเป็นรูปคล้ายไดโนเสา

    ทำให้ชวนคิดกันว่าในสมัยนั้นมีไดโนเสาอยู่จริงหรือไม่ หรือบางท่านบอกว่าภาพแกะสลักนี้คือ หมูป่าที่ พระวิษณุ หรือที่รู้จักกันคือ พระนารายณ์ แปลงกายมานั่นเอง


ภาพแกะสลักหินโบราณที่ปราสาทตาพรหม คล้ายรูปไดโนเสา