วันจันทร์, กรกฎาคม 08, 2562

แห่เทียนพรรษาขบวนแห่สนุกๆ

ขบวนแห่งเทียนพรรษา อ.แก่งคอย
     ช่วงนี้ใกล้วันเข้าพรรษาแล้วนะครับ หลายๆ แห่งก็มีวัฒนธรรมการแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายยังวัดในท้องถิ่นของตนเองแตกต่างกันไป แต่ความหมายโดยรวมคือ การนำเทียนต้นใหญ่ไปถวายพระภิกษุที่วัด เพื่อให้พระท่านได้ประกอบศาสนกิจได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงระหว่างเข้าพรรษา ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 (นับแบบไทย) ของทุกปี โดยในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จึงใช้เทียนในการให้แสงสว่าง และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีที่สำคัญของไทย

     คลิปนี้เป็นบรรยากาศการแห่เทียนพรรษา และแตรวงสนุกๆ หน้าสถานีรถไฟแก่งคอย จ.สระบุรี  ครับ


ขบวนแห่เทียนพรรษา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี