วันเสาร์, ธันวาคม 06, 2557

พิพิธภัณฑ์ มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน


ที่เที่ยว แบบย้อนยุคใน  จังหวัดแม่ฮ่องสอนในตัวอำเภอเมืองมีการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของเก่าของชุมชนชาวไทยใหญ่ การ ให้ข้อมูลเรื่องสถาปัตยกรรมบ้านไม้เก่า ซึ่งเป็นไม้สักเก่าแก่หาดูได้ยาก โดยในสมัย  ก่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งป่าไม้สำคัญที่มีการส่งออกโดยการชักลากลงแม่น้ำสาละวิน นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางอาหารต่างๆที่เป็นอาหารไทยใหญ่เช่นข้าวเส้น ข่างปอง หรือมะละกอทอด

สนใจอยากรับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ติดต่อได้ที่  ศูนย์ประสานงาน พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน อยู่ตรงทางเข้าตลาดสายหยุด เลยธนาคารกรุงไทยมาหน่อยฝั่งถนนขุนลุมประพาส อยู่ตรงข้ามร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีลักษณะหน้าร้านแบบไทยใหญ่ อาคารศูนย์ประสานงานจากเป็นอาคารไม้สองชั้นมีบริเวณด้านข้าง ข้างใน จะมีนิทรรศการ และโบชัวร์  จำหน่ายของที่ระลึกและให้ข้อมูลอาหารการกิน ของชาวไทยใหญ่ในบริเวณตลาดสายหยุดและตัวเมือง นอกจาก  นี้  ยังมีแผนที่และให้ข้อมูลการเดินทางได้ด้วยครับ

คุณปกรณ์มีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนให้ ของพิพิธภัณฑ์ที่มี concept ชีวิตไว้ว่า อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นคือสมัยก่อนเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรก็พยายามรักษาให้เป็นอยู่อย่างนั้นเอ าไว้ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนการจัดการดูแลภูมิภาครักษามรดกวัฒนธรรม