วันพุธ, กันยายน 30, 2558

วิวอำเภอตากใบ มองจากฝั่งรัฐกลันตัน Tak Bai district and kolok riverที่เห็นเป็นวิวเมืองตากใบ ด่านตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส โดยมองจากอีกฝั่ง ทางรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย. มองย้อนกลับไปจะเห็นท่าเรือและด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งปากแม่น้ำโกลกที่ไหลออกสู่อ่าวไทย

ตรงจุดนี้จะเป็นจุดกั้นพรมแดน ไทยมาเลเซีย ฝั่งตะวันออกสุด และเป็นที่ข้าม พรมแดนระหว่างทั้งสองประเทศ เป็นด่านสากลแห่งหนึ่งแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวนะเพราะว่า อยู่ห่างไกลนอกเส้นทางท่องเที่ยวหลัก และสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ฝั่งที่ผมอยู่คือ เมืองเป็งกาลัน กุโบร์  penggalan kubor. ในเขตอำเภอตุมปัท รัฐกลันตัน