วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2559

ตารางเที่ยวบินกรุงเทพน่านน้ำน่านกรุงเทพฯสายการบินแอร์เอเชีย Bangkok DMK. Bangkok flight to nan province

ข้อมูลสำหรับคนวางแผนไปเที่ยวน่านครับเป็นตารางเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชีย บินจากดอนเมืองมาท่าอากาศยานน่านนคร และเที่ยวบินจากน่านไปที่สนามบินดอนเมืองจะมีวันละ 2 ไฟลท์ครับ โดยเที่ยวบินแรกคือ fd 3554 จากดอนเมือง 7 โมงครึ่ง และ fd 3556 จากดอนเมืองตอนบ่าย 2 โมงครึ่ง

ส่วนไฟต์ที่บินจากน่านมาดอนเมืองก็จะมีไฟ fd 3555 บินจากน่านเวลา 9 โมงครึ่ง ตอนเช้า และเที่ยวบิน fd 3557 เวลาบ่ายสี่โมงเย็นออกจากน่าน

ดูข้อมูลบินและเวลา รวมทั้ง เบอร์โทรติดต่อสอบถามได้ที่ ตารางเที่ยวบินด้านบนครับ