วันเสาร์, พฤษภาคม 14, 2559

เบอร์โทรจองที่พักสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ thai forest industry organization contact numbers

ไปเจอโบชัวน่าสนใจพิมพ์ออกมาใหม่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แห่งประเทศไทยหรือforest่ industry organization ได้มาจากบูธของทททภาค เหนือ

เป็นข้อมูลเบอร์โทรติดต่อและจองที่พักของสวนป่าและ โครงการในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือ ออป.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจะเป็นเบอร์โทรสำหรับจองที่พักดังต่อไปนี้

เบอร์โทรจองที่พักโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

สวนป่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรสถาบันคชบาลแห่งชาติอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง

เบอร์โทรสวนป่าเขากระยางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก

เบอร์โทรสวนป่าทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์โทรสวนป่าเกริงกระเวียอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

เบอร์โทรสวนป่าแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

นานๆทีจะเจอข้อมูลในโบชัวร์สำหรับติดต่อให้สะดวกแบบนี้ครับ ก็มาฝากกันสำหรับคนที่มองหาข้อมูลท่องเที่ยว