วันเสาร์, พฤษภาคม 14, 2559

เบอร์โทรพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศเชียงใหม่ chiang mai ganesh museum

ที่เชียงใหม่บนเส้นทาง ถนนเชียงใหม่ฮอด ทางไปโดยชานนท์ก็มีพิพิธภัณฑ์พิฆเนศ อยู่ที่ตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรเบอร์อีเมลและเบอร์เว็บ ติดต่อได้ตาม เอกสาร และแผนที่ตามโบร์ชัวร์นี้