วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2559

พิพิธภัณฑ์พระเจ้าไม้วัดน้ำล้อม nan wooden buddha image art


โดย มารพิณ  แชนแนล Feelthai


ถ้าใครชอบพวกศิลปวัฒนธรรม งานฝีมือเก่าแก่ ของทางเหนือแท้ๆไม่ควรพลาดที่เที่ยวอันนึง ที่หลายคน มองข้ามไปทั้งๆที่อุตส่าห์มาถึงเมืองน่านแล้ว


วัดน้ำล้อมที่จังหวัดน่าน มีพิพิธภัณฑ์ เล็กๆ ที่น่าสนใจ ตำนานของวัดนี้ เล่ากันว่าแต่เดิมเป็นเกาะกลางหนองน้ำมีน้ำล้อม แต่ทุกวันนี้ไม่ปรากฏแล้ว

ที่นี่มีชื่อเรื่องพระพุทธรูปไม้แกะสลักแบบล้านนาโบราณ. หรือที่เรียกว่าพระเจ้าไม้ ที่ได้รับมาจากที่ต่างๆสะสมอยู่ที่นี่และมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ขึ้นมา พระเจ้าไม้เมืองน่าน โดยในงานอดีตนิยมสร้างพระเจ้าหมายหรือพระพุทธรูปไม้แกะสลักขนาดต่างๆมานานหลายร้อยปีิ คนที่มีจิตศรัทธาหรือเศรษฐีมีเงิน จะมีช่างแกะสลักไม้เพื่อถวายวัด


พระเจ้าไม้เมืองน่านเมื่อก่อนจะอยู่ตามฐานชุกชีของพระวิหารในวัด มีการตกแต่งพระเจ้าหมายโดยทำจาก ไม้ขนุน ไม้รักไม้พลวงไม้จำปาไม้จำปี ไม้ประดู่ไม้แดง เป็นต้น ต่อมาภายหลังที่วัดได้รวบรวม ให้เป็น หนึ่งเดียวและ มีการทำบัญชีข้อมูลต่างๆมากมาย เพื่อไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ งานฝีมือแบบนี้ปัจจุบันไม่ค่อยมีการทำแล้ว


แผนที่ทางไปวัดน้ำล้อมจังหวัดน่าน

งดงามในแบบเรียบง่าย


แต่ละองค์จะมีพทธลักษณะเฉพาะตัว

วัดน้ำล้อม น่านในสตรีทวิว

 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ