วันจันทร์, พฤษภาคม 23, 2559

ค่าบริการฝากกระเป๋าสนามบินพม่าที่มัณฑะเลย์ Left baggages service at mandalay international airport

มาดูราคาค่าฝากกระเป๋า ที่สนามบินมัณฑะเลย์ประเทศเมียนมาร์หรือพม่าครับ. เอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับใครที่ไปเที่ยวแบ็คแพ็คที่มัณฑะเลย์ครับ

ตรงสนามบินในส่วนของอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 2 ทางด้านซ้ายเราจะมีมุมนึงไว้สำหรับฝากกระเป๋าราคาก็จะมี 3 แบบกระเป๋าเดินทางใหญ่กระเป๋าขนาดกลางและก็ กระเป๋า คือ 3 แบบ 3 ราคา ตามตารางที่ผมถ่ายมาจากใต้หน้าเคาน์เตอร์รับฝากกระเป๋าและสัมภาระ ที่สนามบินมัณฑะเลย์

ดูจากระเบียบที่เขียนข้อความคิดว่าฝากข้ามคืนได้แต่คงจะมีน้อยคนที่ทำแบบนั้น