วันเสาร์, กันยายน 17, 2559

ท่าแหลมจีนเกาะสุกร

เช้ามืดที่ท่าแหลมจีน เกาะสุกร ที่อยู่คนละด้านกับท่าเรือหาดทรายทอง ที่แหลมจีนจะเป็นจุดที่เรือหาปลาหาปูของชาวบ้านที่เกาะสุกรเขาจะเอาเรือมาขึ้นฝั่งหลังจากออกไปหาปลา

นอกจากนี้คุณมีเรือโดยสารวันละ 1 เที่ยว ออกจากเกาะสุกร 7 โมงครึ่ง ไปที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ค่าโดยสารเรือประมาณ 40 บาท เรือจะกลับมาจากท่าที่อำเภอปะเหลียนประมาณเที่ยง.

ตรงนี้ยังเป็นจุดถ่ายรูปสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปเรือ พระอาทิตย์ขึ้น รวมทั้งหลายมาชมวิวสำหรับใครที่ขี่จักรยานเที่ยวรอบเกาะ