วันจันทร์, พฤษภาคม 11, 2558

สินค้าสามชาติในน้้ำอู

ภาพนี้ผมถ่ายลง instagram ตอนนั่งรอเรือออกสะดุดตากับอะไรบางอย่างที่เป็นสินค้าตรงหน้ามีวุ้นดีโด้รสส้มสายน้ำผึ้งจากเมืองไทยหีบใหญ่  กับกล่องของอย่างนึง ที่เป็นสินค้าจากเมืองจีนผมอ่านไม่ออกแต่มีป้ายตัวนึงว่าตัวล่างสุดว่ายูนนานคุนหมิงมาจากยูนนานก็คงมาตามชายแดนทางบ่อเต็นและอุดมไซ รถทางขวาก็มีนมเปรี้ยวจากvietnam ส่วนที่กองอยู่ตรงหน้าอีกอย่างก็คือหน่อไม้สด เพิ่งจะไปขุด มาจากท้องถิ่นแถวนี้เอง

ภาพนี้สะท้อนวิถีชีวิตลำน้ำอูที่สิินค้าที่ขึ้นล่องและการค้าชายแดนในลาวเหนือที่นับวันจะยิ่งขยายตัวเพราะว่าถนนสะดวกและมีเมืองอุดมไซเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญทางด้านเหนือสินค้าจากสี่ประเทศ คือลาว ไทยเวียดนามจีน กระจายกันไปทั่ว ความจริงในอนาคตน่าจะมีสินค้าจากพม่าเพิ่มขึ้นมาอีก 7 ตอนนี้การขนส่งจากพม่ายังลำบากมีสินค้าน้อย