วันอังคาร, พฤษภาคม 19, 2558

ตารางเดินรถจากหลวงพระบาง ไปเวียงจันทน์ ลาว

ตารางเดินรถจากหลวงพระบางไปเวียงจันทร์ แวะไปสอบถามมาจากที่คิวรถสายใต้ หรือ หรือสถานีบ้านนาหลวง ซึ่งเป็น  สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ของเมืองหลวงพระบาง ก็ได้ความตาม โทรๆใบนี้ครับ เว้นแต่ 9 โมงครึ่ง เขาบอกว่าเป็นรถที่ไปวังเวียง ประมาณกลางทางจากหลวงพระบางไปเมืองเวียงจันทน์

เที่ยวแรกของรถโดยสารก็มีตั้งแต่ 7 โมง 8 โมง และก็มีกระจายกันไปทั้งวัน จนถึงรถเที่ยวค่ำที่เป็นรถนอนจะถึงตอนเช้า ที่เวียงจันทน์ แต่รถพวกนี้จะเข้าที่สถานีขนส่งสายเหนือเมืองเวียงจันทน์ไม่ใช่ไปที่ ตลาดเช้า