วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 01, 2558

ตักบาตรพระร้อย วัดสุธาโภชน์ ลาดกระบัง

ก่อนมีโอกาสที่ได้ไปร่วมประเพณีมอญเก่าแก่ที่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพฯครับ แถวเขตลาดกระบังที่นี่ก็มีชุมชนมอญเก่าแก่มาแต่โบราณและมีธรรมเนียมประเพณีต่างๆไม่แพ้ชาวมอญที่อื่นเลยครับ

วัดสุทธาโภชน์  อยู่ที่แขวงทับยาว ในพื้นที่ของ เขตลาดกระบังกรุงเทพ เดิมชื่อวัดสุทธาวาส. ริเริ่มก่อสร้างโดยเจ้าจอมมารดากลิ่น ซึ่งเป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่ 4

บริเวณที่ตั้งวัดอยู่ที่ปากคลองมอญฝั่งเหนือริมคลองลำปลาทิว.  ความน่าสนใจก็คือที่นี่เขา มีงานประเพณีตักบาตรพระร้อยและพิพิธภัณฑ์เรือท้องถิ่น เก่าแก่โบราณ มากกว่าร้อยลำ

ในวันตักบาตรที่บริเวณคลองลำปลาทิว.
จัดขึ้นวันอาทิตย์แรกหลังออกพรรษาของทุกปีจะมีขบวนเรือมาด ขุดจากลำต้นไม้ตะเคียน 60 ลำ. พา พระสงฆ์และเณรออกบิณฑบาตทางน้ำ

นอกจากนี้ยัง มีการแข่งขันเรือเรือเพรียวและเรือมาด อีกด้วย

สำหรับแผนที่ทางไปวัดสุทธาโภชน์ลาดกระบังดูได้ตามนี้ครับสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรของท่านพระครูวิมลสุขภาภิวัแผนที่แบบโบชัวร์ด้านล่าง