วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2560

ตารางเที่ยวรถอีสานทัวร์จากสถานีบขสพิษณุโลก

ตารางเดินรถอีสานทัวร์ จากบขสพิษณุโลกใหม่ เส้นทางไปขอนแก่น เชียงใหม่ ผ่านเส้นทางหล่มสักชุมแพที่เป็นเส้นทางเชื่อม ภาคอีสานกับภาคเหนือรวมทั้งผ่านเขาค้อด้วยครับ แต่ต้องแยกรถเข้าไปอีกที 

ดูรายละเอียดตามตารางและสามารถโทรสอบถามถ้ารถอีสานทัวร์ที่พิษณุโลกได้ตามเบอร์โทรดังกล่าวครับรถทั้งหมดในรถผ่านทางอาจจะไม่ตรงเวลา