วันเสาร์, ตุลาคม 21, 2560

ตารางรถ เพชรประเสริฐ ตะพานหินไป นครสวรรค์ไปหล่มสัก

ข้อมูลการเดินทางและตารางเที่ยวรถของบริษัทเพชรประเสริฐทัวร์ครับจากท่ารถที่สะพานหินตรงหน้าสถานีรถไฟตะพานหิน เส้นทาง ตะพานหิน ไปนครสวรรค์ไปหล่มสัก 

ถ้ารถจะอยู่ที่ตรงวงเวียนเสาธงหน้าสถานีรถไฟตะพานหินครับคนละฝั่งกับตลาด ข้อมูลการเดินทางติดต่อดูได้ที่เบอร์โทรในป้ายครับ ผมเอาข้อมูลมาลงเฉยๆ ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับทางรถครับ