วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2560

ตารางเที่ยวรถ และเบอร์โทรรถวินทัวร์พิษณุโลกไปเชียงของ

มาดูข้อมูลรอบรถและตารางเดินรถวินทัวร์จากสถานีบขสพิษณุโลกแห่งที่ 2 ไปที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเชื่อมต่อการเดินทางเข้าลาวเหนือและละเอียดพร้อมข้อมูลการเดินทางและเบอร์โทรของท่ารถที่ต่างๆดูได้ตามภาพที่ประกาศติดไว้