วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2560

ข้อมูลเบอร์โทรท่ารถนครชัยทัวรทั่วประเทศ

ข้อมูลเบอร์โทรท่ารถต้นทางปลายทางของรถนครชัยทัวรรวมทั้งเส้นทางการเดินทาง ต่างๆที่มีศูนย์กลางหลักอยู่ที่นครราชสีมาหรือโคราช สามารถติดต่อตามเบอร์โทรและที่อยู่ของท่ารถ ต่างๆในภาพนี้เลยครับ

ก็จะเป็นเบอร์โทรท่ารถนครชัยทัวร์ที่โคราชเชียงใหม่พิษณุโลกนครสวรรค์มุกดาหาร สีคิ้วอำเภอลองท่าหลวง และท่ารถต่างๆบนเส้นทาง


 นอกจากนี้จะมีผังที่นั่งของรถแบบต่างๆ รวมทั้งราคาค่ารถโดยประมาณสำหรับคนที่วางแผนการเดินทางกับนครชัยทัวร์ 

แจ้งให้ทราบก่อนนิดหนึ่งว่านครชัยทัวร์กับนครชัยแอร์เป็นคนละบริษัทกัน ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าเขา ยังไงแต่รู้สึกจะเป็นญาติกันการบริหารงานคนละส่วนกัน

เส้นทางหลักก็จะเป็น นครราชสีมาเชียงรายนครราชสีมาไป มุกดาหาร