วันเสาร์, ตุลาคม 21, 2560

ตารางรถตู้ตะพานหิน พิจิตร

 ข้อมูลการเดินทางด้วยรถตู้  เส้นทาง  ตะพานหินไปจังหวัดพิจิตรและจากพิจิตรมาตะพานหินที่หน้าสถานีรถไฟตะพานหินราคา 40 บาทครับ

สำหรับใครที่ มองหาข้อมูลการเดินทางโดยรถสาธารณะจากสถานีรถไฟตะพานหิน ร้านท่ารถจะอยู่ตรง ใกล้ๆวงเวียนเสาธงหน้าสถานีรถไฟ