วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2560

ตารางรถนครชัยทัวร์พิษณุโลกแม่สายเชียงราย

ตารางเที่ยวรถ บริษัทนครชัยทัวร์จากท่าพิษณุโลกใหม่แยกอินโดจีนไปแม่สายเชียงราย เวลาในช่องสีชมพู เป็นเวลารถถึงโดยประมาณที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลกและละเอียดข้อมูลการเดินทางของนครชัยทัวร์เพิ่มเติมที่ท่ารถพิษณุโลกโทรหาเบอร์ในท่าที่อยู่ในภาพได้เลยครับ