วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2560

ตารางการเดินทาง รถตู้ พิษณุโลกไปตากแม่สอด

ข้อมูลการเดินทางด้วยรถตู้และรถเมล์ประจำทางเส้นทางพิษณุโลกไปสุโขทัยลานหอยตากแม่สอด ที่ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข 23 เบอร์ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารบขสแห่งที่ 2 พิษณุโลกแยกอินโดจีน ดูตามตารางเวลาได้เลยครับบางเที่ยวจะเป็นรถเมล์ที่เป็นรถใหญ่ เป็นการเดินรถของบริษัท สุโขทัย  ยานยนต์