วันอังคาร, ตุลาคม 17, 2560

ตารางเดินรถบริษัทพิษณุโลกยานยนต์ พิดโลกกรุงเทพ

ข้อมูลรถไปกรุงเทพจากพิษณุโลกของบริษัทพิษณุโลกยานยนต์ครับ

เป็นตารางเดินรถตั้งแต่เช้าจนเย็นพร้อมเบอร์โทรติดต่อท่ารถที่สถานีบขสพิษณุโลกแห่งที่ 2 แยกอินโดจีนช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข 16 

ข้อมูลการเดินทางติดต่อเบอร์โทรของพิษณุโลกยานยนต์ได้เลยครับ รวมทั้งเบอร์โทรใหม่ของพิษณุโลกยานยนต์ที่หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก